شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۰
امیر معزی
امیر معزی( غزلیات )
121

شمارهٔ ۱۰

ای روی تو رخشنده تر از قبلهٔ زردشت
بی روی تو چون زلف تو گوژست مرا پشت
عشق تو مرا کشت و هوای تو مرا سوخت
جور تو مرا خست و جفای تو مرا کشت
هر چند همه جور و جفای تو کشیدم
هرگز نکنم مهر و وفای تو فرامشت
برخیز و بیا تا ز رخ و زلف تو امشب
پر لاله کنم دامن و پر مشک کنم مشت