شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱
امیر معزی
امیر معزی( قطعات )
116

شمارهٔ ۱

ای خداوندی که چون در بزم بنشانی مرا
از بلا و محنت ایام برهانی مرا
حق خدمت دارم اندر دولت تو سالها
گر کس دیگر نمی داند همی دانی مرا
تا قیامت فخر من باشد که اندر بزم خویش
در بر تختم نشانی و بدر خوانی مرا