شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
من راه خانه‌ی تو را گم کرده‌ام
احمدرضا احمدی
احمدرضا احمدی( گزیدهٔ اشعار )
88

من راه خانه‌ی تو را گم کرده‌ام

من راه خانه‌ی تو را گم کرده‌ام
در کنار دریا می‌مانم
سالیان است
که من قطره‌قطره
دریا را از یاد می‌برم
راستی
پارچه‌های آغشته به دریا را
در ستایش ابر
در خانه‌ی تو گم می‌کنم
راستی
خانه‌ی تو در بیداری کجاست؟