شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۵۹ - خسروان بیگانه پرست وکلای خائن!
عارف قزوینی
عارف قزوینی( غزل‌ها )
37

شمارهٔ ۵۹ - خسروان بیگانه پرست وکلای خائن!

ای طراه ات کلف برخ آفتاب کن
روی تو آفتاب و مه اندر نقاب کن
تیر نگاه چشم تو رستم به غمزه دوز
مویت کمند گردن افراسیاب کن
آهوی جان شکار دو چشمت بگاه خشم
از یک نگاه تند دل شیر آب کن
آوخ ز دست مردم چشمت فتاده اند
دنبال خانه دل مردم خراب کن
یک مرد انقلابی از این دور انقلاب
ای زن نشد چو چشم تو شهر انقلاب کن
مرد و زن قجر بود این فرقشان که هست
آن مملکت خراب کن این دل خراب کن
نابود باد خسرو آن کشوری که خواست
بیگانه در قلمرو مالک رقاب کن
بر باد رفته باد هر آن مجلسی که هست
خاکش وکیل و خائن و دزد انتخاب کن