شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۵ - راز دل
عارف قزوینی
عارف قزوینی( غزل‌ها )
41

شمارهٔ ۵ - راز دل

از غم هجر تو روزگار ندارم
غیر وصال تو انتظار ندارم
چون خم گیسوی بیقرار تو یکدم
بی رخ ماهت بتا قرار ندارم
بر سر بازار عشقبازی بر کف
جز سرو جانی بتا نثار ندارم
اشک شراب و دلم کباب چه سازم
کز خم گیسوی یار تار ندارم
راز دل دردمند خود بکه گویم
من که بجز اشک غمگسار ندارم
زلف تو چون سنبل است روی تو چون گل
گر دهدم دست بیم خار ندارم
سیل سرشکم چکید و نامه سیه شد
آه که مجبورم اختیار ندارم
از غم هجر رخت بباغ تصور
چون دل خود لاله داغدار ندارم